Facebook
Исторически музей Провадия

Исторически музей – Провадия ще реставрира и дигитализира ценни артефакти по

проект от Министерство на културата

 

          От месец януари 2024г. започна изпълнението на проект  „Подобряване на условията за опазване, управление и представяне на културни ценности в Исторически музей – Провадия“, който беше одобрен за финансиране от Министерство на културата в края на месец декември по обявената сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии.

          Целта на проекта е подобряване условията за съхраняване, документиране и представяне движимото културно наследство в Исторически музей – Провадия чрез дейности по реставрация и консервация на предмети, оборудване на фондохранилищата с нови материали за съхранение, архивиране, документиране, транспортиране на движимите културни ценности.

          Общата стойност на проекта е 31 825,16 лв., а размерът на полученото финансиране от Министерство на културата е 25 086,16 лв.  Дейностите ще се осъществят в периода януари – юни 2024г.

 - Изображение 1