Facebook
Исторически музей Провадия

Експозиция Античност

 

       Провадийския край е наситен с археологически паметници от античния период. Регистрирани са над 100 елинистически, тракийски и тракоримски селища, светилища, некрополи, около 200 тракийски могили. Проучени са малка част от тях.

 

       Материалите постъпват в музея чрез дарения и археологически разкопки. Те разкриват живота и бита на тракийките племена в периода V век пр. н. е. – III век от н. е. Това са керамични съдове, предмети свързани с вярванията, представени от тракийски оброчни плочки с изображение на Богът-конник Херос, метални оръдия на труда, оръжия. В експозицията е показана и нумизматична колекция, включваща елинистически и римски монети.

 

      Интересни образци сред тях са сребърни тетрадрахми от типа “Александър Велики”, както и монети от римския период от градовете Марцианополис (Девня), Томис(Констанца), Дионисиполис (Балчик), Одесос (Варна) и др. Интересни са бронзова статуетка на богиня Виктория, която е част от украса на бойна колесница и бронзова заключалка за ракла
с изображение на Венера Орянта.