Facebook
Исторически музей Провадия

Исторически обект Скални манастири

 

     Скален манастир в м. “Кара пещера” край с. Манастир. Намира на 2,3 км северозападно от центъра на селото. Приема се, че е от ХІІ–ХІV век. Обителта се състои от няколко надземни и подземни помещения. Впечатлява голяма пещера с елипсовидна форма и засводен таван, наречена Кара (черна) пещера. Дължината на елипсата й е около 40 м, а височината на свода й в предната част – 5 м. В средата на пещерата има ниша, която прилича на малък олтар. Обявен е за паметник на културата от местно значение (ДВ, бр. 16/1968 г.).

 

 

 

 

    Скален манастир “Св. Георги” е на 2 км югоизточно от с. Петров дол, в м. Таш кайнарджа, в дъното на горист дол. Състои се от дървен параклис и килия-костница, изсечена в скалите на височина 6–7 м. Датиран към ХІІ–ХІV век. Обявен е за паметник на културата от местно значение (ДВ, бр. 16/1968 г.).

 

 

 

 

 

     

 

     Скален манастир в м. Шашкъните. Намира се на 300 м над кв. Север на Провадия. Не е публикуван научно. Приема се, че е от ХІІ–ХІV век. Състои се от десет килии, разположени индивидуално и на групи на височина около 30 м. Три килии оформят първата група, следват две самостоятелни и втора група от пет килии. В тях няма следи от надписи или християнски кръстове.

 

     През 2007 г. до обителта е изграден въжен мост.