Facebook
Исторически музей Провадия

Експозиция Етнография

     Етнографската експозиция в Историческия музей показва богатството и многообразието на традиционната народна култура на региона от средата на XVIII до първата половина на ХХ век. Етнографията на селата в Провадийско е представена с носии, накити и предмети от бита.


     В зала „Народни носии и шевици ” са показани традиционните костюми на местното население, принадлежащо към „съртовската” етнографска група. Изложено е облекло и на преселници от Тракия и източнобалканските села. Уникално е характерното за този район „месално забраждане”. Впечатлява и колекцията от накити.
В зала „Жилищна уредба” е нареден традиционния селски интериор за провадийските села. Изложен е макет на „пееща” каруца – визитка на занаятчийството в Провадия от ХIХ и началото на ХХ век.


     Експозиция „Градски бит” запознава нагледно посетителите с традиционната градска култура на Провадия от края на ХIХ и началото на ХХ век. Чрез макет е показана къщата на възрожденския деятел Панайот Николов, строена през 1860 г.