Facebook
Исторически музей Провадия

Художествена галерия към Исторически музей Провадия

 

     През 1967 г. група интелектуалци създават в Провадия Художествена галерия. Началото полагат писателят Вичо Иванов, дарил 30 платна живопис и графика и семейството художници Никола и Нева Тузсузови, които подаряват завършените цикли платна „Тунизийци” и „История”. В галерията за четири десетилетия са събрани и се съхраняват над 320 творби – живопис, графика, скулптора. Сред изявените автори са: Ненко Балкански, Илия Петров, Стоян Венев, Васил Стоилов, Светлин Русев, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев и др.

 

     Художествената галерия постепенно се оформя като културен център на град Провадия.

 

     Намира се на ул. „Цар Освободител”
     № 51. Тел. 0899/920-233