Facebook
Исторически музей Провадия

Експозиция Средновековие

       Във фонда на Историческият музей се съхраняват над 4000 предмета от Средновековието. Акцент в експозицията са късноантичната и средновековна крепост Проват–Овеч и старобългарският манастир край жп спирка Равна. Провадийската крепост съществува (с прекъсване) от III до ХVII век. Най-атрактивни за гостите са златен пръстен-печат с изображение на орел от Втората българска държава, сребърен пръстен от ХIV век с великолепно изрисуван орел, група християнски символи от същия период, както и множество предмети, от бита на обитателите на крепостта, византийски и български средновековни монети и др. Представени са експонати свързани с материалната и духовна култура от Средновековието: кръстове-енколпиони, керамични съдове, различни оръдия на труда и накити. Интересен момент в експозицията са витрини с въоръжение и снаряжение, които включват средновековна българска сабя – кумански тип от X–XI век и качулка от ризница на войн от XIV век.

 

      Особен интерес представляват експонатите от Равненския манастир –книжовна школа (IХ–ХI век). Намира се на десетина км северозападно от града върху речна тераса край Провадийска река. Църквата на манастира – „Св. Богородица”, е осветена на 23.IV.897 г. – четвъртата от управлението на княз Симеон I. От това духовно средище в музея е представена най-голямата колекция от надписи и рисунки върху камък през Ранното средновековие в целия славянски свят и най-голямата сбирка от керамични съдове в България от същия период. Изложени са различни християнски символи и моливдовул (оловен печат за кореспонденция) на княз Симеон I, мраморни детайли, писала и др.